close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • dowód osobistydowód osobisty

   

  Wzornik dowodu osobistego pochodzi z serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

   

  Ambasada RP w Teheranie przypomina, że zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, proces wymiany dowodów skończył się 31 grudnia 2007 r. W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września 2007 r. ustawie wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 r.

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego.

   

   

  Nie ma możliwości pośredniczenia konsula RP, czy pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: