close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC FINANSOWA

 • Pomoc finansowa udzielana przez konsula

   

  W świetle artykułu 39 pkt.1. ustawy z dnia 25.06.2015 Prawo Konsularne  „pomoc finansowa udzielana jest na wniosek obywatelowi polskiemu przebywającemu w okręgu konsularnym  na pokrycie niezbędnych wydatków na powrót do RP”. Rzeczona pomoc finansowa udzielana jest w wyjątkowych, losowych przypadkach, tylko wtedy gdy ob. RP nie ma możliwości uzyskania ww. środków na powrót do kraju w inny sposób.

   

  Pomocy takiej udziela się; jeżeli:

  1. osoba trzecia wpłaci na rachunek bankowy MSZ kwotę przeznaczoną dla wnioskodawcy w wysokości stanowiącej wartość udzielanej pomocy finansowej,

  2. wnioskodawca złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu całości lub części otrzymanej kwoty.

  W przypadku, o którym mowa w pkt.2. zwrot kwoty pomocy finansowej następuje w terminie wskazanym przez konsula. Termin zwrotu nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące od dnia udzielenia pomocy finansowej.

   

  Pomoc finansowa udzielana jest wyłącznie na pokrycie wydatków na powrót do RP w sytuacjach losowych, nadzwyczajnych. W żadnym wypadku urzędy konsularne nie udzielają pożyczek na inne cele.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: