close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZEWÓZ ZWIERZĄT DO POLSKI

 • Przemieszczanie zwierząt domowych towarzyszących podróżnym z państw trzecich do Polski odbywa się na podstawie przepisów art. 8 rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG.

  Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, psy, koty i fretki pochodzące z:

  A.

  Państw trzecich wyszczególnionych w Załączniku II Części B, Sekcji 2 oraz w Części C rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (aktualną listę państw zawiera rozporządzenie Komisji (WE) Nr 425/2005 z dnia 15 marca 2005r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów) mogą być przemieszczane na terytorium RP jeżeli:

  • zostaną zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu z numerem lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli w czasie przemieszczenia, tzn. musi dysponować czytnikiem).
  • zostaną zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, przy użyciu szczepionki inaktywowanej, zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową na dawkę (standard WHO).
  • zostaną zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór zawarty jest w Decyzji Komisji z dnia 1 grudnia 2004r. Nr 2004/824/WE ustanawiającej wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty, lub
  • paszport, zgodny z wzorem ustalonym Decyzją Komisji 2003/803/WE, w przypadku gdy zwierzę jest przemieszczane z państwa trzeciego wyszczególnionego w Załączniku II, Części B, Sekcji 2 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 425/2005, o ile to państwo trzecie powiadomiło Komisję i inne państwa członkowskie o zamiarze posługiwania się paszportem zamiast świadectwem zdrowia. W chwili obecnej dotyczy to jedynie Republiki San Marino.

  B.

  Państw trzecich niewymienionych w Załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady jeżeli:

  • zostaną zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu z numerem lub mikroczipu zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem).
  • zostaną zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, przy użyciu szczepionki inaktywowanej, zawierającej przynajmniej jedną jednostkę antygenową na dawkę (standard WHO).
  • zostaną poddane badaniu w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie. Badanie próbki krwi w celu określenia miana przeciwciał neutralizujących (badanie efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie) musi zostać wykonane w laboratorium zatwierdzonym na terenie Wspólnoty. Lista laboratoriów zatwierdzonych do przeprowadzania badań w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie jest opublikowana w Decyzji Komisji 2004/693/WE z dnia 8 października 2004r. zmieniającej Decyzję 2004/233/WE w odniesieniu do listy laboratoriów zatwierdzonych do badania efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie u niektórych zwierząt mięsożernych. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia 998/2003 badanie powinno zostać wykonane po upływie co najmniej 30 dni od daty szczepienia i na trzy miesiące przed przemieszczeniem zwierzęcia.
  • zostaną zaopatrzone w świadectwo zdrowia, którego wzór zawarty jest w Decyzji Komisji z dnia 1 grudnia 2004r. Nr 2004/824/WE ustanawiającej wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty.

   

  Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:http://www.wetgiw.gov.pl/, http://old.wetgiw.gov.pl/index?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: