close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 20 listopada 2018

  Polska Prezydencja COP24 proponuje uczynienie elektromobilności jednym z wiodących tematów Konferencji Stron. Narzędziem do realizacji tego celu jest przedłożenie przygotowanego przez Polskę i Wielką Brytanię partnerstwa w zakresie elektromobilności – Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility.

  Wyzwania związane z redukcją emisji oraz zanieczyszczeń obejmują wszystkie sektory gospodarki, w tym transport. Sektor transportu odpowiada za 14 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. W perspektywie szybkiej urbanizacji wielu państw świata i postępującej globalizacji, przejawiającej się wzrostem wolumenu przewozu towarów, a także mobilności ludzi, powodujących wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe. Wyzwanie związane z emisją powodowaną transportem okazuje się coraz bardziej istotne. Ten trend każe położyć nacisk na zmianę technologiczną i organizacyjną, kierującą świat w stronę transportu zeroemisyjnego i elektromobilności.

  Utrzymanie obecnego tempa rozwoju, w tym rozwoju aglomeracji miejskich i megamiast, przy zachowaniu dotychczasowego modelu transportu oraz dominujących obecnie typów napędu i źródeł energii, jest niemożliwe do pogodzenia z promocją zrównoważonego modelu transportu oraz zmniejszeniem uzależnienia od paliw kopalnych.

  Mając powyższe na uwadze, polska Prezydencja COP24 proponuje uczynienie elektromobilności jednym z wiodących tematów Konferencji Stron. Narzędziem do realizacji tego celu jest przedłożenie przygotowanego przez Polskę i Wielką Brytanię partnerstwa w zakresie elektromobilności – Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility. Będzie ono impulsem w stronę zapewnienia powszechnej możliwości życia w czystych, przyjaznych mieszkańcom oraz środowisku naturalnemu miastach, podejmowania wysiłków na rzecz promocji elektromobilności i czystego transportu. Może być bodźcem do zapewnienia warunków prawnych, ekonomicznych, społecznych i kulturalnych dla rozwoju elektromobilności, zrównoważonych modeli transportu oraz innowacji w transporcie, w efekcie końcowym przekładających się na redukcję emisji w tym sektorze oraz poprawę stanu zdrowia mieszkańców planety. Partnerami porozumienia mogą być państwa, regiony i miasta, a także organizacje pozarządowe.

  Polska prezydencja wyraża nadzieję, że współpraca wszystkich wspomnianych stron na poziomie globalnym pomoże przyspieszyć elektromobilną rewolucję, tworząc jeden z konkretnych wymiarów realizacji Porozumienia paryskiego oraz wypełnienia celów przyświecających Global Climate Action. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią deklaracji, jak również do zostania jej sygnatariuszem. Ster przyszłości jest w naszych rękach!

  Pobierz tekst deklaracji nt. partnerstwa dla elektromobilności:

  http://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Driving_Change_Together_Partnership.pdf

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: