close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Ambasada RP w Teheranie

   

  No. 2, Pirouz Alley, Nelson Mandela Boulevard (Africa Blv.), Tehran, Iran
  Postal code: 1917663113
  P.O. box: 11155-3489

   

   

   

   

   

   

   

  Wyświetl lokalizację w Google Maps

   

   

   

   

  Tel.: +98 21 88 78 72 62/ 63/ 64

   

   

  Faks: +98 21 88 78 87 74

   

   

  E-mail: teheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Ze względu na problemy techniczne związane z dodzwonieniem się do Ambasady uprzejmie sugerujemy kontakt e-mailowy

   

   

  Telefon alarmowy dla obywateli RP w Iranie : +98 902 910 49 40

   

   

  (numer służy do kontaktu w wyjątkowych, nagłych, pilnych sytuacjach „alarmowych” dla ob. RP przebywających w Iranie lub innych ob. RP – w sprawie tych przebywających w Iranie i znajdujących się w PILNEJ potrzebie kontaktu z konsulem, nie służy od do wykorzystywania w innych celach (np. zapytania o wizy i procedury)

   

   

  Godziny pracy Ambasady RP w Teheranie:

   

   

  Niedziela – czwartek: 9:00 – 17:00

   

   

  Przyjmowanie interesantów w Wydziale Konsularnym:

   

   

  Niedziela - czwartek: 9:00 - 15:00 (zgodnie z terminami wizyt wyznaczonymi przez system E-konsulat)

   

   

  W piątki i soboty Ambasada RP w Teheranie jest nieczynna.

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.

  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.

  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  i placówkach zagranicznych.

  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  4. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  6. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.

  7. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.

  8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

  9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: