""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 •  


  Handel zagraniczny

  W 2015 r. eksport państw członkowskich UE do Iranu wyniósł 6,48 mld Euro (w 2014 r. 6,42 mld Euro), do największych eksporterów należą: Niemcy (2,06 mld Euro), Włochy (1,21 mld Euro) oraz Francja (562,5 mln Euro). Polski eksport wyniósł 45,07 mln Euro (w 2014 r. 34,94 mln Euro).

   


  W 2015 r. import państw członkowskich UE z Iranu wyniósł 1,23 mld Euro (w 2014 r. 1,15 mld Euro), do największych importerów należą: Włochy (468,4 mln Euro), Niemcy (315 mln Euro) oraz Hiszpania (151,1 mln Euro). Polski import wyniósł 15,18 mln Euro (w 2014 r. 11,49 mln Euro).

   


  Zniesienie sankcji dot. irańskiego programu nuklearnego

  Zgodnie z postanowieniami Wspólnego Kompleksowego Planu Działania z dnia 14 lipca 2015 r. (JCPOA), z dniem 16 stycznia 2016 r. uchylono szereg międzynarodowych ograniczeń w odniesieniu do Iranu o charakterze gospodarczym i finansowym, obowiązujących zarówno na mocy przepisów Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, które wprowadzone zostały w związku z zaangażowaniem Iranu w rozwój programu nuklearnego.

  W ramach tego porozumienia, Stany Zjednoczone utrzymały w mocy wiele dotychczasowych restrykcji, różnicując zakres ich oddziaływania pomiędzy podmioty działające w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych oraz nie podlegające prawu amerykańskiemu. Wobec tej drugiej grupy zniesiono więc ograniczenia w zakresie określonych rodzajów aktywności, obejmujących m.in. sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, petrochemiczny, transportu morskiego czy sektora samochodowego. Utrzymano natomiast w mocy ograniczenia dotyczące możliwości rozliczania przez strony trzecie transakcji w dolarze amerykańskim (U-Turn transactions). Po 16 stycznia 2016 r. nadal w mocy pozostają natomiast sankcje naruszeń praw człowieka, proliferacji broni masowego rażenia czy wspierania terroryzmu.

  Na mocy w.w. decyzji przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące irańskiego systemu bankowego. Oznacza to, że nie istnieją formalne przeszkody do prowadzenia transakcji w Euro pomiędzy bankami w UE a bankami w Iranie. W praktyce jednak możliwość przeprowadzenia transakcji jest każdorazowo analizowana przez banki indywidualnie.

   

  W Iranie na razie nie są obsługiwane zagraniczne karty kredytowe. Podczas przyjazdu konieczne jest posługiwanie się gotówką i wymiana walut na miejscu.


  Dotychczas nie są jeszcze znane ewentualne następstwa prawne jednostronnego wystąpienia USA z porozumienia nuklearnego JCPOA z Iranem w dniu 8 maja 2018 r. mogące mieć zasięg ekstraterytorialny dla współpracy gospodarczej z Iranem.

   

   


  Szanse i utrudnienia dla polskich przedsiębiorstw

  Polskie przedsiębiorstwa aktywnie interesują się możliwościami, jakie stwarza irański rynek. Największą aktywność możemy zaobserwować w sektorze ropy i gazu, transportu, a także maszynerii przemysłowej. We wszystkich powyższych obszarach Iran zainteresowany jest przeprowadzeniem dużych projektów modernizacyjnych z udziałem zagranicznych kontrahentów. W wielu wypadkach, strona irańska oczekuje pełnego sfinansowania inwestycji przez zagranicznego kontraktora. Utrudnieniem dla polskich przedsiębiorców są trudności z uzyskaniem szczegółowych informacji nt. projektów, powolność procesu podejmowania decyzji i  bariery biurokratyczne.

   


  Samorząd gospodarczy i misje handlowe

   


  Krajowa Izba Gospodarcza – wielokrotny organizator misji gospodarczych do Iranu

  Kontakt: Maria Nowakowska, Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. +48 506 118 375, mnowakowska@kig.pl

   


  Polsko-Irańska Izba Gospodarcza – bilateralna izba z siedzibą w Warszawie

  Kontakt: Vahid Taheri, prezes, tel. +48 661 310 335 vahid_ta2009@yahoo.com

   


  Iranian Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture – Irańska Izba Handlowa, podmiot podległy Ministerstwu Przemysłu i Handlu Iranu

  www.en.iccima.ir

   

   

   

  Informacje dotyczące barier w handlu oraz spraw celnych

   


  System informacji taryfowej ISZTAR – http://isztar.mf.gov.pl – pozwala dokonać sprawdzeń, czy eksport danego towaru do Iranu objęty jest ograniczeniami lub zakazem. Sprawdzeń dokonuje się za pomocą kodu taryfy celnej produktu.

   


  Irański kodeks celny jest dostępny w wersji anglojęzycznej pod adresem http://eng.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=5&pageid=1933

   


  Irański Urząd Celny

  http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=68bde3d2-c2d5-411f-a8b8-2b50ce202c04

   

   

   

  Irańskie organizacje wspierające handel zagraniczny i inwestycje

   


  Trade Promotion Organization of Iran

  http://eng.tpo.ir

  Na stronie dostępny jest m.in. kodeks celny, kalendarz imprez targowych oraz kontakty handlowe.

   


  Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran – Invest in Iran

  http://www.investiniran.ir/en/home

  Na stronie m.in. informacje o trybie rejestracji spółki w Iranie oraz informacje na temat projektów inwestycyjnych.

   


  Iran International Exhibitions Co.

  http://en.iranfair.com/

  Publiczna firma organizującą najważniejsze imprezy targowe w Iranie. Na stronie dostępny jest kalendarz targów. Najważniejsze irańskie targi odbywają się zwykle na terenie Międzynarodowych Targów Teherańskich (Tehran International Fairground).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: