close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KALENDARIUM WYDARZEŃ

 • Kalendarium wydarzeń w relacjach polsko-irańskich

   

  • Wizyta w Teheranie i Isfahanie, na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych Iranu, Sekretarz Stanu w KPRM i pełnomocnika Prezes Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego pani Anny Marii Anders.
  • wizyta V-ce prezesa PAIiIZ W. Fedko w grudniu 2016 r., rozmowy dotyczące otwarcia Trade Office w Teheranie w 2017 r.
  • wizyta V-ce Prezydenta Iranu i szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej A.A. Salehi (listopad 2016 r.), spotkanie m.in. z Prezydentem RP A. Dudą.
  • wizyta Ministra Zdrowia i Edukacji Medycznej Iranu H.G. Haszemi w Polsce w dniach 1-2 września 2016 r. W trakcie pobytu w Warszawie odbyło się forum gospodarcze z udziałem firm sektora medycznego.
  • W dniach 1-2 czerwca 2016 r. Warszawę, na zaproszenie departamentu strategii i planowania MSZ RP odwiedził doradca ministra spraw zagranicznych Iranu Kassem Saadżadpour.
  • W dniach 30-31 maja 2016 r. wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu Mohammad Dżawad Zarif. Ministrowi towarzyszyła grupa irańskich przedsiębiorców. W trakcie wizyty w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się forum biznesu z udziałem polskich i irańskich firm.
  • W targach Iran Agro Food and Beverages w Teheranie w dniach 28 maja-3 czerwca 2016 r. udział wzięła misja polskich firm sektora spożywczego zorganizowana przez Agencję Rynku Rolnego. Przy tej okazji wizytę w Teheranie złożył Prezes ARR Łukasz Hołubowski.
  • Między 22 a 25 maja 2016 r. Polskę odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych Islamskiej Republiki Iranu Abdurrahmani Fazli. W trakcie wizyty podpisana została umowa o współpracy w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej.
  • W dniach 7-8  maja 2016 r. wizytę w Teheranie złożył V-ce Minister Energii RP Michał Kurtyka. W tym samym okresie w Iranie przebywała misja gospodarcza zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, która wzięła udział w targach Ropy i Gazu w Teheranie, a następnie odwiedziła prowincję Chuzestan na zaproszenie władz prowincji.
  • W dniach 7-9  Marca 2016 r. Teheran i Meszhed odwiedził V-ce minister Rozwoju RP R. Domagalski-Łabędzki, któremu w trakcie wizyty towarzyszyła grupa polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli KIG. W trakcie wizyty odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami resortów gospodarczych oraz fora biznesu w Meszhedzie i Teheranie.
  • W dniach 10-12  października 2015 r. wizytę w Teheranie oraz Isfahanie złożył Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, któremu towarzyszyła grupa senatorów, członków Polsko-Irańskiej Grupy Przyjaźni w polskim parlamencie.
  • W dniach 25-27 września 2015 r. wizytę w Iranie złożył V-ce Premier i Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński. Towarzyszyła mu grupa ponad stu polskich przedsiębiorców. W trakcie wizyty podpisana została umowa o współpracy gospodarczej.
  • W trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 29 września 2015 r.  w Nowym Jorku doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Iranu.
  • W dniach  17-21  maja 2015 r. wizytę w Warszawie złożyli przedstawiciele Grupy Przyjaźni Irańsko-Polskiej w Islamskim Zgromadzenia Konsultacyjnym. Prócz spotkana oficjalnych, delegacja irańska wzięła udział w otwarciu konferencji „Oddziaływania kulturowe i historyczne Polski i Iranu”, która odbyła się w dniu 18 maja 2015 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
  • W dniach 3- 4 maja 2015 r. w Teheranie miła miejsce podsekretarz stanu w MSZ RP Katarzyny Kacperczyk, wraz z misją przedsiębiorców organizowaną przez KIG. W składzie delegacji znaleźli się też wicemarszałek Sejmu RP J. Wenderlich oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki RP Andrzej Dycha.
  • W dniach 9-10 marca 2015 r. odbyły się konsultacje departamentów strategii i planowania MSZ Polski i Iranu
  • W dniach 7-8 grudnia 2014 r. w Teheranie miały miejsce konsultacje polityczne dot. relacji dwustronnych i Bliskiego Wschodu na szczeblu departamentów terytorialnych.
  • Pomiędzy 8 - 11 listopada 2014 r. w Iranie wizytę złożyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, która odwiedziła Teheran i Isfahan. Wizyta połączona była z organizacją seminarium polsko-irańskiego z okazji 540 rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Iranem
  • Pod koniec października 2014 r. wizytę z Warszawie złożył minister przemysłu, górnictwa i handlu Iranu Mohammad Reza Nematzadeh.
  • 28 lutego-1 marca 2014 Wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Iranie
  • 28-29 października 2013 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Bogusław Winid, irańskiej – Madżid Tacht-Rawanczi
  • 25 września 2013 Rozmowa ministrów spraw zagranicznych Polski i Iranu Radosława Sikorskiego i Mohammada Dżawada Zarifa na marginesie 68 Sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w Nowym Jorku. Rozmówcy uzgodnili podniesienie szczebla polsko-irańskich kontaktów politycznych oraz wznowienie dwustronnych konsultacji na szczeblu wiceministrów.
  • 30 czerwca-4 lipca 2013 Wizyta w Polsce delegacji na czele z Abbasem Radżaei, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Islamskiej Republiki Iranu wraz z grupą przedstawicieli irańskich firm oraz ekspertów ds. nasiennictwa. W trakcie wizyty podpisano Memorandum o porozumieniu ws. współpracy pomiędzy polskimi i irańskimi instytucjami ochrony roślin.
  • 6-8 maja 2013 Wizyta robocza w Polsce przewodniczącego Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Islamskiej Republiki Iranu Mohammada Nahavandiana wraz z delegacją izb regionalnych i irańskich biznesmenów.  Gość spotkał się m.in. z Sekretarzem Generalnym KIG Makiem Kłoczko oraz wiceministrem gospodarki Andrzejem Dychą,
  • 7-12 lutego 2013 Wizyta robocza w Iranie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzeja Dychy w związku z promocją polsko-irańskiej współpracy gospodarczej w obszarach nieobjętych międzynarodowymi ograniczeniami
  • 7-11 października 2012 Wizyta w Teheranie, Isfahanie i Bandar-e Anzali polskiej delegacji oficjalnej na czele z podsekretarzem stanu w MSZ Januszem Ciskiem, szefami urzędów centralnych (UdSKiOR, ROPWiM) w związku z obchodami 70 rocznicy ewakuacji tysięcy Polaków z ZSSR do Iranu
  • 26-27 kwietnia 2012  Polsko-irańskie konsultacje z zakresu dyplomacji publicznej w Warszawie. Wizyta wiceministra SZ ds. dyplomacji publicznej, rzecznika prasowego MSZ IRI Ramina Mehmanparasta
  • 12 października 2010 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jacek Najder, irańskiej – Ali Ahani
  • 29 września- 1 października 2010  Wizyta wiceministra Zdrowia i Edukacji Medycznej Iranu Mustafy Ghanei w Polsce
  • maj 2009  Wizyta delegacji Ministerstwa Gospodarki z wiceministrem Marcinem Korolcem na czele w Iranie
  • 26-27 kwietnia 2009 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jacek Najder, irańskiej – Ali Ahani
  • 18-20 grudnia 2006  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Witold Waszczykowski, irańskiej – Said Dżalili
  • 28-29 stycznia 2006  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie przeprowadzone przez wiceministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego
  • 30 stycznia-1 lutego 2005 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Bogusław Zaleski, irańskiej – Morteza Sarmadi
  • 14-15 grudnia 2004  X sesja Polsko-Irańskiej Komisji Ministerialnej ds. Współpracy Gospodarczej, Handlowej i Technicznej w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – wicepremier, minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner,  irańskiej – minister przemysłu i górnictwa Eszhaq Dzahangiri
  • 24-25 maja 2004 Wizyta ministra spraw zagranicznych ministra spraw zagranicznych Iranu Kamala Charraziego w Polsce
  • 22-23 stycznia 2004  Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Iranu Hamidrezy Assefiego w Polsce
  • 6-8 listopada 2003  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Bogusław Zaleski, irańskiej – Ali Ahani
  • 24 maja 2003  Wizyta ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza w Iranie
  • 18 lutego 2003  Wizyta premiera Leszka Millera w Teheranie (w drodze powrotnej z Indii)
  • 22-23 stycznia 2003  Wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu Kamala Charraziego w Polsce 
  • 18-22 stycznia 2003  IX sesja Polsko-Irańskiego Komitetu Ministerialnego ds. Handlu, Współpracy Gospodarczej i Technicznej w Teheranie. Delegacji przewodniczyli: polskiej – wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Maciej Leśny, irańskiej – wiceminister handlu i współpracy gospodarczej Modżtaba Chosrowtadż
  • 8-12 października 2002  Wizyta ministra środowiska Stanisława Żelichowskiego w Iranie
  • 20-21 maja 2002  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Andrzej Byrt, irańskiej – Ali Ahani
  • 27-29 października 2001  Wizyta sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika w Iranie
  • 26-28 sierpnia 2001 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Radosław Sikorski, irańskiej – Dżavad Zarif
  • 18-21 lutego 2001  Wizyta ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego w Iranie
  • 25-26 czerwca 1999  Wizyta kierownika Rządowego Centrum Studiów Strategicznych ministra Jerzego Kropiwnickiego w Iranie 
  • 26 września-2 października 1998  VII sesja Polsko-Irańskiego Komitetu Ministerialnego ds. Handlu, Współpracy Gospodarczej i Technicznej w Teheranie. Delegacji przewodniczyli: polskiej – minister gospodarki Janusz Steinhoff, irańskiej – minister handlu Mohammad Szariatmadari
  • 1-12 czerwca 1996  Polsko-irańskie konsultacje polityczne. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Robert Mroziewicz, irańskiej – Mahmud Vaezi
  • 5-11 grudnia 1994  VI sesja Polsko-Irańskiego Komitetu Ministerialnego ds. Handlu, Współpracy Gospodarczej i Technicznej w Warszawie. Delegacji przewodniczyli: polskiej – minister współpracy gospodarczej z zagranicą Lesław Podkański, irańskiej – minister handlu Jahjo Al-e-Eshaq
  • 24-28 października 1994  Wizyta ministra mieszkalnictwa i rozwoju miast Iranu Abbasa Ahmada w Polsce
  • 11-13 czerwca 1994  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Stanisław Szymański, irańskiej – Mahmud Vaezi
  • 21-28 marca 1994 Wizyta irańskiej delegacji z wiceministrem gospodarki i finansów Mehdi Navabem na czele w Polsce
  • 1-5 maja 1993  Wizyta wiceministra współpracy gospodarczej z zagranicą Zbigniewa W. Okońskiego w Iranie
  • 7-9 kwietnia 1993  Wizyta delegacji Islamskiego Zgromadzenia Doradczego Republiki Iranu z przewodniczącym Ali Akbarem Nateqiem Nourim na czele w Polsce
  • 29 marca-2 kwietnia 1993  Wizyta wiceministra budownictwa Iranu Sejeda Rezy Haszemiego 
  • 7-8 stycznia 1993  Wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu Alego Akbara Welejati w Polsce
  • 18-18 września 1992  V sesja Polsko-Irańskiego Komitetu Ministerialnego ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister współpracy gospodarczej z zagranicą Andrzej Arendarski, irańskiej – minister handlu Abdolhosejn Vahadżi
  • 6-8 lipca 1991  Wizyta ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Iranie
  • 1-3 grudnia 1990  Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jan Majewski, irańskiej – Mahmud Vaezi
  • 11-13 czerwca 1990  Polsko -irańskie konsultacje polityczne Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jan Majewski, irańskiej – Ali M. Beszarati
  • 7-11 czerwca 1990  IV sesja Polsko-Irańskiego Komitetu Ministerialnego ds. Handlu i Współpracy Gospodarczej w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister współpracy gospodarczej z zagranicą Marcin Święcicki, irańskiej – minister handlu Abdolhosejn Vahadżi
  • 15-18 października 1989 Polsko-irańskie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jan Majewski, irańskiej – Mahmud Vaezi
  • 17-20 stycznia 1989  Wizyta oficjalna premiera Iranu Mir Hosejna Musawiego w Polsce
  • 9-12 grudnia 1988  Wizyta Marszałka Sejmu PRL Romana Malinowskiego w Iranie
  • 25-27 stycznia 1988 Wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu Alego Akbara Welejati w Polsce
  • 16-18 września 1987  Misja specjalna wiceministra spraw zagranicznych Iranu Dżawada Mansuriego w Polsce  
  • 2-6 lutego 1987  Wizyta oficjalna ministra spraw zagranicznych Mariana Orzechowskiego w Iranie
  • 4-10 listopada 1983   VIII sesja Polsko-Irańskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej w Teheranie. Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister handlu zagranicznego Ryszard Strzelecki
  • 27-30 listopada 1978  V sesja polsko-irańskiego podkomitetu ds. handlu Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Strzelecki, irańskiej – wiceminister ds. stosunków gospodarczych i międzynarodowych w Ministerstwie Handlu Naser D. Gandżeli
  • 15-20 października 1978  V sesja polsko-irańskiego podkomitetu ds. przemysłu w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Ryszard Strzelecki, irańskiej – wiceminister przemysłu i górnictwa Mehdi Gaffarzadech
  • 14-18 maja 1978  Wizyta delegacji parlamentarzystów irańskich z przewodniczącym Senatu Dżafarem Szafirem Emamim na czele w Polsce
  • 10-12 listopada 1977 IV sesja polsko-irańskiego podkomitetu ds. przemysłu w Warszawie
  • 22-26 sierpnia 1977 Wizyta oficjalna szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego w Polsce
  • 27 stycznia 1977  Spotkanie I sekretarza KC PZPR Edwards Gierka z szachem Mohammadem Rezą Pahlawim w Teheranie (podczas drogi powrotnej z Indii)
  • 11-14 grudnia 1976  Wizyta ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzego Olszewskiego w Iranie (przewodnictwo delegacji polskiej podczas VII sesji polsko-irańskiego komitetu ministerialnego ds. współpracy gospodarczej)
  • 1-4 grudnia 1976  III sesja polsko-irańskiego komitetu ds. handlu w Warszawie
  • 30 października-4 listopada 1976  Wizyta delegacji Sejmu PRL z marszałkiem Stanisławem Gucwą na czele w Iranie  
  • 6-7 czerwca 1975 VI sesja polsko-irańskiego komitetu ministerialnego w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski, irańskiej – minister handlu Frejdun Mahdawi
  • 30 czerwca-6 lipca 1975  Wizyta delegacji Parlamentu Iranu, z przewodniczącym Izby Deputowanych Abdollahem Riazim na czele w Polsce
  • 11-15 listopada 1974  Wizyta oficjalna premiera Piotra Jaroszewicza w Iranie
  • 25-29 maja 1974  V sesja polsko-irańskiego komitetu ministerialnego w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej wicepremier Kazimierz Olszewski, irańskiej – minister handlu Ferejdun Mahdawi
  • 23 lutego 1974  Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Jana Czapli w Teheranie
  • 21-28 stycznia 1974 Wizyta ministra kultury i sztuki Stanisława Wrońskiego w Iranie
  • 1-5 października 1973 I sesja polsko-irańskiego podkomitetu ds. współpracy przemysłowej w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – wiceminister handlu zagranicznego Ryszard Strzelecki, irańskiej – wiceminister ekonomii ds. przemysłu Abbasqoli Bachtiar
  • 14-19 maja 1973 Wizyta premiera Iranu Amira Abbasa Howejdy w Polsce
  • 3-9 czerwca 1972 Wizyta polskiej delegacji rządowej z wicepremierem Kazimierzem Olszewskim na czele w Iranie
  • 6-16 grudnia 1969 II sesja polsko-irańskiej komisji gospodarczej w Teheranie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister handlu zagranicznego Janusz Burakiewicz, irańskiej – minister gospodarki narodowej Hushang Ansami.
  • 24-30 lipca 1969 Wizyta ministra kultury i sztuki Iranu Mahdraha Pahloboda w Polsce
  • 21-25 maja 1969  Wizyta delegacji gospodarczej Iranu, której przewodniczył minister gospodarki narodowej Ali Naghi Alichani w Polsce
  • 8-14 maja 1968  Wizyta przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego w Iranie
  • 13-19 września 1966 Wizyta oficjalna szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego w Polsce
  • 14-21 maja 1965   Wizyta siostry szacha Iranu, księżniczki Aszraf Pahlawi w Polsce
  • 25-31 stycznia 1965  Wizyta ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego w Iranie
  • 20 czerwca-4 lipca 1957  Wizyta irańskiej delegacji handlowej w Polsce
  • 17 sierpnia 1945 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Polską a Iranem na szczeblu poselstw (od 24 maja 1962  na szczeblu ambasad)
  • 23 września 1936   Wręczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu insygniów najwyższego odznaczenia Orderu Pahlawi 
  • 16-17 września 1932  Wizyta ministra spraw zagranicznych Perski Ali Fouruqi Khana w Warszawie    
  • 18-20 września 1932 Wizyta ministra dworu szacha Persji w Polsce
  • 1929-1939  Funkcjonowanie Wydziału Konsularnego Poselstwa RP w Teheranie
  • 2-22 lutego 1928  Wizyta ministra spraw zagranicznych Persji Ali Gholi Chana Ansarimego w Polsce 
  • 1928-1931 Funkcjonowanie Konsulatu RP w Tabrizie
  • 19 marca 1927 Podpisanie traktatu przyjaźni
  • 19 lipca 1926  Wizyta ministra wojny Persji A. Forughi w Warszawie  
  • 3 marca 1925  Wizyta perskiego posła Assada Chana Janina Kgaghana w Warszawie kredytacja Ambasady RP w Teheranie dla Iraku  w celu podjęcia rokowań w sprawie uregulowania stosunków polsko-perskich
  • 1919  Uznanie państwa polskiego de iure przez Persję 
  •  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: